T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Zelena ekipa Lendave

01.06.2023

V sredo, 31. 5. 2023, je v KC Murania v Čentibi potekalo uvodno srečanje članov t. i. zelene ekipe Lendave, in sicer z namenom predstavitve organiziranosti Zelene sheme slovenskega turizma, ki kot svoj ključni cilj opredeljuje uvajanje trajnosti v slovenski turizem. Lendava kot destinacija se bo predvidoma letos vključila v sistem oz. certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko Slovenia Green nudi orodja za oceno, izboljšanje in promocijo trajnostnega delovanja.

Na sestanku so se dotaknili analize trenutnega stanja na področju zelenega oz. trajnostnega turizma Lendave, delovanja v skladu s slednjim in orisali nadaljnje aktivnosti v sklopu omenjenega projekta. Člani zelene ekipe prihajajo iz različnih institucij oz. sfer delovanja, in sicer iz lokalne skupnosti, javnih institucij oz. zasebnega sektorja. S svojo strokovno podporo, zbiranjem podatkov in aktivnostjo pri uresničevanju sprejetih ukrepov pomembno prispevajo k težnji po pridobitvi znaka Slovenia Green, zlasti pa pomagajo pri pozicioniranju Lendave kot okolju ter družbi prijazne destinacije.

(Visited 21 times, 2 visits today)

Copyright © ZTR 2023, All Rights Reserved.