T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Storitve

Povezujemo se z institucijami in partnerji v bližnjem ter širšem okolju.

 • Mreža partnerstev v občini: Ena od pomembnih nalog zavoda je povezovanje, podpora in koordinacija institucij, ki so ustanovljene s strani Občine Lendava oziroma so med prejemniki javnih sredstev. Gre za podporo pri pridobivanju projektnih sredstev, pri čemer Zavod za turizem in razvoj Lendava spremlja razpise in opozarja na priložnosti ter skrbi za koordinacijo aktivnosti v smeri optimizacije procesov.
 • Mreža partnerstev v regiji: Zavod ne more delovati izolirano od okolja in svoje interese uresničuje s sodelovanjem z deležniki v regionalni razvojni mreži. Gre za obojestranski proces, kjer s strani mreže prejema podporo in informacije, sam pa prav tako ponuja razne storitve oziroma prevzema del nalog, ki se izvajajo na regionalni ravni – gre predvsem za partnerje, ki opravljajo naloge razvojnih agencij.
 • Mreža partnerstev na področju turizma: Zavod si kot organizacija za destinacijski menedžment prizadeva izgraditi partnerski odnos z deležniki v okolju, in sicer v Občini Lendava, na regijskem nivoju ter v prekomejnem prostoru.

Nudimo pomoč in podporo ter posredujemo informacije o aktualnih razpisih, dogodkih in aktivnostih. (foto po tvojem predlogu)

 • Podpora občinskim institucijam: Občina je ustanovila institucije, ki opravljajo javne storitve in jim tako zagotavlja sredstva za delovanje iz občinskega proračuna; namen je, da se del stroškov za izvajanje nalog teh institucij pokrije iz projektnih virov, s čimer se prihranijo sredstva. Koordinativna funkcija zavoda se nanaša na pregled procesov, ki bi se morebiti lahko združil, namesto da se podvajajo ter usklajujejo aktivnosti, ki so med seboj povezane.
 • Podpora podjetništvu: Povečanje ekonomske aktivnosti je ključnega pomena, saj ta prinaša delovna mesta, ki rešujejo problem visoke brezposelnosti in demografsko sliko. Stabilen razvoj si obetamo od obstoječih podjetij s trendom rasti in od novo nastalih podjetij ter podjetniških projektov, ki omogočajo delovna mesta nespecializirani delovni sili.
 • Podpora skupinam in posameznikom: Zavod načrtuje in izvaja aktivnosti, ki omogočajo posameznim skupinam oseb dostop do storitev za doseganje osebne rasti, kot so izobraževanje, usposabljanje in ekonomsko aktivnost; inkubator, coworking, finančne podpore.

Podrobneje o aktualnih razpisih in informacijah: Aktualno

Izposojamo kolesa in organiziramo kolesarske izlete ter dogodke.

Kolesarski center Murania ponuja številne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa in razvoj kolesarskega turizma. Sodelujemo z društvi, ki gojijo kolesarjenje in pohodništvo oziroma druge rekreativne dejavnosti.

Kolesarskim navdušencem ponujamo izposojo koles, obenem organiziramo kolesarske ture, poskrbimo tudi za prevoz prtljage med potjo.

Želimo si, da kolesarski center postane atraktivno kolesarsko postajališče, prijazno za domačine in obiskovalce z zanimivo ponudbo in vsebinami za vse generacije.

Vsebine v KC Murania:
 • izposoja kolesarske opreme
 • organizacija in vodenje kolesarskih tur
 • podjetniški dogodki in srečanja
 • seminarji, delavnice
 • podjetniški inkubator, coworking
 • kolesarski dogodki in različne prostočasne aktivnosti
Dodatne informacije:

Kontakt: Kolesarski center Murania,

Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220, Lendava

 

T: +386 (0)1 200 94 22

E: info@ztr.si

Namen projektnega delovanja zavoda je povečanje kakovosti življenja prebivalcev, predvsem s povečano ekonomsko dejavnostjo ter z aktivnostmi, ki prispevajo k osebnostni rasti, medsebojnemu sodelovanju in druženju ter izboljšanju bivalnega okolja.

Področja izvedbe projektov:
 • Izvajanje splošnih razvojnih nalog
 • Koordinacija razvojnih institucij ter podpora pri pripravi in izvedbi projektov
 • Neposredne tuje investicije
 • Podpora obstoječim podjetjem pri rasti
 • Start-upi, inkubator, coworking
 • Socialno podjetništvo in zadružništvo
 • Projekti na področju okolja, razvoja človeških virov, družbenega razvoja, infrastrukture, kulture in umetnosti
(Visited 452 times, 8 visits today)
Copyright © ZTR 2021, All Rights Reserved.