T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Regionalni razvoj

Splošno o razvojnih nalogah

Splošne razvojne naloge

  • ZTR opravlja splošne razvojne naloge na področju občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.

Koordinacija področja

  • ZTR je na regijski ravni v programskem obdobju 2014-2020 koordinirala področje okolja, prostora in infrastrukture.
  • ZTR na regijski ravni v programskem obdobju 2021-2027 koordinira področje Povezane regije

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

Na podlagi odločb MGRT št. 3030-11/2013/178 z dne 26.2.2016 in odločbe MGRT št. 3030-11/2013/218 z dne 19.5.2017 so za opravljanje splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 vpisane v evidenco RRA pri MGRT:

• Razvojni center Murska Sobota, nosilna institucija z nazivom RRA (Gospodarstvo),
• Razvojna agencija Sinergija d.o.o. (Kmetijstvo),
• PORA, razvojna agencija G. Radgona (Človeški viri),
• Prleška razvojna agencija giz (Turizem),
• Zavod za turizem in razvoj Lendava (Okolje, prostor in infrastruktura).

RRP Pomurje 2014-2020 je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Program je dostopen tukaj.

Partnerske institucije

RCMS je nosilna RRA, ki koordinira izvajanje SRN v regiji ter pokriva področje gospodarstva in podjetništva.

Razvojni center Murska Sobota
Kardoševa ulica 2
9000 Murska Sobota
SI-Slovenija

E-pošta: info@rcms.si
Spletna stran: http://www.rcms.si/

Razvojna agencija Sinergija deluje kot poslovno podporna razvojna institucija občinam, ostalim partnerjem in prebivalstvu. Skrbi za razvoj podjetništva, gospodarskega in duhovnega razvoja. Sodelujoče RRA, ki pokriva področje kmetijstva.

Razvojna agencija Sinergija
Kranjčeva 3
SI-9226 Moravske Toplice

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si
Spletna stran: http://www.ra-sinergija.si/

PORA, razvojna agencija Gornja Radgona je bila ustanovljena z namenom pospešiti razvoj občine Gornja Radgona na vseh področjih človekovega delovanja. V okvir nalog sodijo storitve za zainteresirane občane, društva, podjetnike, nevladne organizacije idr. Sodelujoče RRA, ki pokriva področje človeških virov.

PORA, razvojna agencija G. Radgona
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

E-pošta: info@pora-gr.si
Spletna stran: http://www.pora-gr.si/

Prleška razvojna agencija giz (PRA giz) deluje od leta 1998. Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva, turizma in podeželja na območju Prlekije. Sodelujoče RRA, ki pokriva področje turizma.

PRLEŠKA RAZVOJNA AGENCIJA, giz
Prešernova ulica 2
9240 Ljutomer

E-pošta: info@prlekija.com
Spletna stran: www.prlekija.com

Zavod za turizem in razvoj gradi na tradiciji povezovanja organizacij, koordinaciji dogodkov, promociji in aktivnosti s področja spodbujanja podjetništva, s tem da v delovanje uvaja komponento razvoja, s posebnim poudarkom na razvoju turizma. Sodelujoče RRA, ki pokriva področje okolja, prostora in infrastrukture.

Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézet
Lendva Lendavska cesta 19
9220 Lendava – Lendva

E-pošta: info@ztr.si
Spletna stran: www.ztr.si

Druge novice

Kontakt

Romeo Varga, strokovni sodelavec za področje koordinacije projektov
Telefon: 031 609 142
e-naslov: romeo@ztr.si
(Visited 297 times, 12 visits today)
Copyright © ZTR 2022, All Rights Reserved.