T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Razvoj kolesarskega turizma ob nekdanji železni zavesi

31.03.2021

Sredi februarja se je zaključil tri in pol leta trajajoči čezmejni projekt IronCurtainCycling, katerega projektna partnerica je bila tudi Občina Lendava. V sodelovanju z madžarsko-slovenskih partnerstvom se je v projektu vzpostavila skupna kolesarska turistična destinacija na območju Zalske in Železne županije, Pomurja in Podravja, s čimer območje postaja še bolj privlačno za kolesarske turiste. 

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Na programskem območju nahajajoče se destinacije (Lenti, Lendava, Monošter …) so se sicer v zadnjih desetletjih razvile, toda slednje razvoja turizma okoliških vasi ni prineslo, čeprav danosti obmejne regije ponujajo dobre možnosti za kolesarski turizem.

Večja prepoznavnost manj znanih točk

Tako dosežki projekta IronCurtainCycling spremljata dve osrednji aktivnosti. Po eni strani so turistične znamenitosti obmejnega območja, ki so bile prej neznane in odmaknjene, s pomočjo razvoja skupnega produkta in storitev postale bolj prepoznavne in konkurenčne, s tem pa se uvrstile med aktivne elemente lokalnega in čezmejnega turizma.

V sklopu razvijanja ponudbe je partnerstvo vzpostavilo skupno turistično ponudbo, mobilno aplikacijo in kolesarski turistični zemljevid ter organiziralo različne tematske prireditve. Lokalni ponudniki in turistični vodniki so se udeležili posebnih usposabljanj in delavnic, ki so prispevale k še tesnejšemu sodelovanju med turističnimi deležniki, s tem pa omogočile kakovostne turistične storitve. Ob tem so na različnih lokacijah slovensko-madžarskega mejnega območja vzpostavljeni kolesarski centri s celovito ponudbo ter sodobna kolesarska počivališča in izposojevalnice, polnilnice e-koles in prenočišča za kolesarje ter Park mejnih kamnov (muzej železne zavese na prostem).

Označena pot ob želeni zavesi EV-13

Drug pomemben dosežek projekta je označitev slovensko-madžarskega odseka mednarodne kolesarske poti EuroVelo13 in s kolesom prevozne območne poti, vzpostavljena pa je tudi nova kolesarska povezava med državama: Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga vas v dolžini 1,93 km. Na splošno je projekt prispeval k razvoju visokokakovostnih storitev in vzpostavitvi obiskovalcem prijazne infrastrukture v obmejni regiji, kar bo ob umirjanju pandemije na obmejno območje predvidoma privabilo številne turiste.

Vzpostavitev novih nočitvenih kapacitet v Čentibi

Občina Lendava je ob podpori Zavoda za turizem in razvoj Lendava v aktivnostih sodelovala s pripravo obsežne marketinške kampanje, mreženja ponudnikov, priprave promocijskega filma in fotografij. Obenem so bili vzpostavljeni: prometna signalizacija za vodenje kolesarjev po poti železne zavese ter kolesarska počivališča v Genterovcih, Lendavi (2) in Dolgi vasi ter počivališča s polnilnico e-koles in možnostjo servisiranja koles pri Kolesarskem centru v Čentibi in na Hotizi. V sklopu projektnih aktivnostih so se v Čentibi prav tako uredile nove nočitvene kampacitete v obliki štirih mobilnih hišk, ki bodo namenjene prenočevanju kolesarskih in drugih turistov.

Dosežki projekta ICC v številkah:

  • Nova kolesarska povezava med državama v dolžini 1,93 km
  • Mreža kolesarskih poti v skupni dolžini 344.3 km
  • Nabavljenih 59 koles in 19 e-koles
  • Kolesarska počivališča v 12 naseljih
  • Vzpostavitev 4 izposojevalnic koles
  • Počivališča s polnilnico e-koles v 6 naseljih
  • Zasnovanih 7 tematskih poti
  • Vrednost projekta: 2.291.422,99 EUR

Projekt je bil sofinanciran  v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Copyright © ZTR 2021, All Rights Reserved.