T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Pravila in pogoji: nagradna igra Visit Pomurje

21.12.2020

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Zavod za turizem in razvoj Lendava (v nadaljevanju »organizator«).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija Pomurja kot turistične destinacije. promocija blagovne znamke Visit Pomurje in promocija turističnih točk ter ponudnikov, ki prispevajo nagrade.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (do polnoči).

4. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@ztr.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da:

– Deli nagradno igro s prijatelji

– V komentar pod sliko označi prijatelja/ico, s katerim bi raziskoval/a Pomurje

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

7. Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku dveh (2) delovnih dni po zaključku izbrala (1) nagrajenca. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu ZTR Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava.

8. Nagrade
Organizator bo v nagradni igri podelil naslednje nagrade:

 • 2 x vstopnica stolp Vinarium Lendava, vstopnica lendavski grad in najem koles KC Murania
 • 1 x nočitev v družinski sobi v TNC Peterloug, Šalovci
 • 1 x orhideja+pripomočki za nego orhidej+letna karta za parking Bukovniško jezero
 • 1 x knjiga T. Jevsnika o orhidejah+letna karta za parking Bukovniško jezero
 • 1 x skupna družinska vstopnica za Vulkanijo in Grad
 • 1 x vstopnica za ogled gradu Negova, vstopnica za ogled muzeja Špital in celodnevni najem kolesa Recikel
 • 2 x celodnevni najem koles v Ljutomeru + brisača
 • 4 x paketi ponudnikov Turistične zadruge Prlekija
 • 1 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi – Apartmaji Silva Cezanjevci
 • 2 x voden obisk mlina  in vožnja z brodom za 2 osebi ter voden obisk muzeja v gradu Beltinci (lekarništvo in zdravstvo)
 • 1 x nočitev v dvorcu Rakičan
 • 2 x vstopnici vodenega ogleda selanske Rotunde in knjiga Tradicionalna prekmurska kuharica
 • 2 x celodnevni najem koles (TIC Moravske Toplice), nahrbtnik in brisača
 • 3 x pravljična slikanica Goldina+kuharski recepti
 • 2 x degustacija v Hranilnici prekmurskih dobrot in najem koles za dve osebi
 • 2 x vstopnica za Expano

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Vse nagrade v obliki bonov oz. vstopnic so unovčljive do 31. 12. 2021.

9. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje tri delovne dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook pod objavo nagradne igre s pozivom nagrajencem, naj v sporočilo pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega uporabniškega imena na Facebooku.

10. Obdavčitev nagrad
Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov
Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@ztr.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@ztr.si.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Lendavi.

15. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Visit Pomurje. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na facebook strani Visit Pomurje.

V Lendavi, dne 21. 12.  2020.

(Visited 137 times, 2 visits today)

Copyright © ZTR 2021, All Rights Reserved.