T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Odpovedani dogodki, zaprtje ustanov

Kulturne ustanove in turistične točke v Lendavi so zaradi epidemije koronavirusne bolezni zaprle svoja vrata, odpovedani so tudi vsi dogodki. 

Stolp Vinarium je za obiskovalce do nadaljnjega zaprt. To pa ne pomeni, da vam ne bomo pričarali utrinke z najvišjega razglednega stolpa – spremljajte nas še naprej, saj pripravljamo tudi zanimive zgodbe ob bližajočem se prazniku vina!

Več informacij: T: 01 200 98 83, info@vinarium-lendava.si, spremljajte nas tudi na www.facebook.com/vinariumlendava/.

—-

Iz Galerije-Muzeja Lendava sporočajo, da so lendavski grad, Muzej meščanstva in Sinagoga Lendava do nadaljnjega zaprti.

Za več informacij so na voljo na info@gml.si ali po telefonu: 02 578 92 60.

—-

V skladu z ukrepi Vlade RS zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 do nadaljnjega odpovedujemo vse prireditve v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. Za vse odpadle prireditve bomo skušali zagotoviti nadomestne termine.
V knjižnici in v krajevnih knjižnicah bo možna izposoja in vračilo knjižničnega gradiva na način kot do sedaj. Prireditev ne bo.
Več informacij: T: (02) 577 60 22, info@kkl.si
—-
Kavarna v Centru Bánffy je od 17. oktobra 2020 do odprave omejitev zaprta.
KNJIGARNA bo OBRATOVALA nemoteno naprej po že znanem odpiralnem času.
Več informacij: T: (02) 577 66 60; info@mnmi-zkmn.si
—-

Pisarna TIC na Glavni ulici je prav tako zaprta. Za vse informacije smo na voljo na e-naslovu: tic@ztr.si; spremljajte nas tudi na www.facebook.com/visitlendava/. Oktobrska domača tržnica pod kostanji prav tako odpade.


Javni poziv za vinogradnike oz. pridelovalce vina

V Zavodu za turizem in razvoj Lendava objavljamo poziv za vinogradnike oz. vinarje za promocijske aktivnosti vinsko-turistične ceste Lendavske gorice.

Predmet poziva je zbiranje ponudnikov – vinogradnikov, pridelovalcev vina, ki ustrezajo merilom in pogojem ter dodatnim kriterijem, ki so navedeni v nadaljevanju poziva.

V sklopu promocijske aktivnosti bo ZTR omogočil izdelavo posamičnih videov desetih (10) ponudnikov, ki bodo služili oglaševanju in promociji ponudbe vinsko-turistične ceste Lendavske gorice preko objav na spletu, vstopni turistični strani www.lendava-lendva.si in socialnih omrežjih Vinarium Lendava, Hotel Vinarium, Visit Lendava.

Poziv je odprt do vključno 27. oktobra 2020. Za dodatna vprašanja in informacije pokličite na telefonsko številko 041 38 40 40 ali nas kontaktirajte prek martina@ztr.si.

Podrobnosti poziva najdete v prilogi.


Gradnja nastanitvenih kapacitet ob kolesarskem centru v Čentibi

Na socialnem omrežju se pojavljajo številni pomisleki okrog izgradnje štirih nastanitvenih enot oz.  hišic v Čentibi ob obstoječem kolesarskem centru Murania. Prijava projekta je nastala iz naslova potreb po povečanju nastanitvenih kapacitet v občini Lendava in ponudbe v okviru razpršenega hotela Vinarium, v okviru katerega se bodo nastanitvene kapacitete tudi tržile.

Pričetek projekta sega v leto 2017, ko je Občina Lendava pridobila sredstva za izvedbo projekta Iron Curtain Cycling, v okviru katerega bi v Čentibi zagotovila novih 16 nastanitvenih kapacitet v štirih hiškah. V sklopu prvega javnega naročila so bile prejete nesprejemljivo visoke ponudbe (ponudbene cene so tudi po pogajanjih za več kot 170 tisoč evrov presegale ocenjeno vrednost investicije). Občina Lendava je, da ne bi izgubila sofinancerskih sredstev, nemudoma sprejela odločitev in izvedbo projekta prilagodila glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.

Tako je glede na upravičenost izvedbe projekta, umeščenost in upravljanje s hiškami izoblikovala stališče, da se nastanitvene kapacitete ponujajo za aktivne turiste ter kolesarje. Občina Lendava je med izvajanjem projekta iskala in analizirala različne možnosti za izvedbo in se v skladu z razpoložljivimi sredstvi na projektu odločila za spremembo tehnologije gradnje. Tudi v okviru razpršenega hotela Vinarium v Zavodu za turizem in razvoj Lendava namreč opažajo, da je največje povpraševanje ravno po tovrstnih nastanitvenih kapacitetah.

Nastanitvene enote, ki bodo obdelane z lesom in primerno streho, bodo gostom nudile vse potrebno za preživljanje prostega časa v našem okolju. Nova pridobitev tako predstavlja smiselno zaokrožitev ter nadgradnjo Kolesarskega centra Murania, Občina Lendava pa ambicij po butičnem turizmu za najzahtevnejše goste ne opušča in projekte umešča na vinsko-turistično cesto.

Projekt še ni zaključen, objekti se finalizirajo na osnovi javnega naročila in bodo zaključeni do konca oktobra, zato pozivamo, da pred dokončanjem del ne prejudicirate in prinašate zaključke o investiciji.


Izvedba projekta promocije VD Pomurje 2020 v teku

Zavod za turizem in razvoj v letošnjem letu izvaja projekt Vodilne destinacije Pomurje 2020, ki je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020 preko Slovenske turistične organizacije.

Ključni cilji projekta so:

 • Povečanje prepoznavnosti Pomurja, kot turistične destinacije na domačih in tujih trgih.
 • C2: Izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije Pomurja na domačih in tujih trgih s pripravo novih materialov in uveljavljanjem novih promocijskih kanalov.
 • Usmerjena promocija ponudbe Pomurja pri specializiranih ponudnikih (turistične agencije) in novinarjih.

Predvidoma do konca oktobra bodo tako izvedene naslednje aktivnosti:

 1. PROMOCIJA – DIGITALNI MEDIJI

S promocijo na digitalnih medijih zasledujemo večjih del zastavljenih cilje na ravni projekta. Promocija se bo nanašala na oglaševanje preko dveh socialnih omrežjih in sicer bomo uporabili Facebook (oglasi in objave) ter Instagram (zgodbe in objave), prav tako pa bomo izvedli promocijske akcije preko Youtube omrežja (video oglasi) ter zakupa oglasnega prostora na Google platformi (oglasi ter ključne besede). V okviru aktivnosti bomo pripravili tudi vsebine, ki bodo prilagojene za oglaševanje na posameznem mediju. Uporabili se bodo tudi promocijski materiali iz predhodnih projektov, ki jih je regija izvajala v preteklih letih.

 1. ŠTUDIJSKA POTOVANJA

Namen aktivnosti je usmerjena promocija ponudbe Pomurja pri specializiranih ponudnikih na tujih trgih ter obiski novinarjev.  Z aktivnostjo želimo turističnim agencijam iz ciljnih trgov predstaviti Pomurje in ponudbo, ki jo bodo lahko agencije vključile v svojo ponudbo. Agencije imajo namreč hiter in neposreden dostop do naših ciljnih skupine. Pripravili in izvedli bomo organizirane obiske turističnih agencij in novinarjev po celotnem Pomurju. Pakete in destinacije obiskov bomo prilagodili glede na vrsto turističnih agencij ter glede na trg iz katerega bodo agencije tudi prihajale. Kot rezultat obiskov pričakujemo, da bodo agencije vključile destinacijo Pomurje v svojo ponudbo, novinarji pa bodo z objavami poskrbeli za prisotnost Pomurja v tujih medijih, s čimer se bo še dodatno povečala prepoznavnost Pomurja.

 1. VPLIVNEŽI

Z organiziranjem obiskov vplivnežev zasledujemo cilje povečanja povečanje prepoznavnosti Pomurja, kot turistične destinacije na tujih trgih s posebnim poudarkom na promociji Pomurja pri mlajši populaciji. V okviru aktivnosti bomo v Pomurje pripeljali vplivneže, ki delujejo na različnih socialnih omrežjih (Instagram, Facebook, Youtube) z namenom, da bodo promovirali regijo na svojih socialnih omrežjih. Kot rezultat aktivnosti pričakujemo konkretne objave na njihovih socialnih omrežjih z neposrednimi povezavami na naše spletne strani in socialna omrežja. V regijo želimo privabiti raznovrstne vplivneže s področja kulinarike, narave in dogodkov.


Med Dravo, Muro in Rabo

Drava, Mura in Raba. Tri reke s pokrajinami Őrség, Göcsej in Hetés ter Porabje na madžarski ter Pomurje in Spodnje Podravje na slovenski strani. Večina nekje na obrobju, malo pozabljene, a zdaj odločene, da postanejo prepoznavne, da se predstavljajo kot skupna turistična destinacija.

Ker lahko pokažejo tako neodkrito naravo kot pester mestni utrip, številne točke, do katerih lahko pridete peš ali s kolesom, obilje toplic, kjer se lahko ogrejete,  in slatine, s katero se lahko odžejate. In ko boste spoznali še vino in kulinariko …

Lokalni ponudniki so pripravljeni, usmerjevalne table postavljene, enotna doživljajska turistična kartica za vse pokrajine tudi, mobilna aplikacija pripravljena za prenos, kolesa so očiščena:

 • Za Spodnje Podravje, lahko prehoden in rodoviten svet ob mogočni reki, ki ga je varovala in povezovala, ki je, poseljen od prazgodovine, privabljal mnoge, ki so se tu naselili, in še številnejše, ki so se tukaj okrepčali in se odpočili na svojih poteh … Tako kot je tudi danes.
 • Za Pomurje, pokrajino vrelcev zdravilnih voda, odlične kulinarike in vrhunskih vin na prepihu kultur sosednjih treh držav – Avstrije, Hrvaške in Madžarske, ki tu od nekdaj puščajo svoj pečat.
 • Za mesto Lenti in okolico v bližini tromeje in treh etnografskih pokrajin (Őrség, Göcsej, Hetés), potep po dolini Velike Krke s 40 kilometri kolesarskih poti in 80 kilometri cest, primernimi tudi za kolesarjenje, ali vožnjo z najdaljšo gozdno železnico na Madžarskem.
 • Za poti med nekdanjimi stražniki, ki so jih Madžari po naselitvi v Karpatskem bazenu naselili tod, da bi varovali zahodno mejo in po katerih je Stražna krajina v Zalski in Železni županiji dobila ime.
 • Za slovensko Porabje med tromejo in reko Rabo, kjer v sedmih naseljih sredi pravljične gričevnate pokrajine še danes živijo Slovenci,  ohranjajoč kulturo in tradicijo, in za enkratno naravo tukajšnjega nacionalnega parka.

Aktivnosti, s ciljem,  da ta prostor postane privlačna turistična destinacija s kompleksno turistično ponudbo, so projekti partnerji Železna županija (kot vodilni), Zalska županija, NIF ZRT.- Nacionalna delniška družba za razvoj infrastrukture, Zavod za turizem in razvoj Lendava, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  izvajali v triletnem projektu Guide2Visit, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, prednostne naložbe 6c, sofinanciran iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skozi izvajanje projekta so uspeli povezati različne deležnike – ponudnike iz projektnega območja obeh držav, tiste, ki svojo ponudbo še vzpostavljajo, že uspešne ponudnike različnih vsebin in produktov ter strokovnjake. Nastala so nova poznanstva in sodelovanja.  Z boljšo ozaveščenostjo vseh deležnikov je možno kvalitetnejše informiranje obiskovalcev na območju (zagotovitev t.i. kompleksnega sistema usmerjanja).

Projektna dejavnost partnerjev pa se s formalnim zaključkom projekta nikakor ne končuje – še naprej si bodo prizadevali privabiti čim več obiskovalcev in prispevati h krepitvi ponudbe perifernih območij ter promociji atraktivnosti tega prekomejnega območja.


Domača tržnica pod kostanji

Domača tržnica oživlja mestno jedro vsako zadnjo soboto v mesecu. Namen domače tržnice je podpirati lokalne ponudnike, ki prodajajo domače pridelke in izdelke ter obenem krepiti ponudbo in dogajanje v starem mestnem jedru Lendave.Termini so naslednji:

 • 26. september
 • 31. oktober
 • 28. november

Domača tržnica poteka v skladu z varnostnimi in higienskimi ukrepi, s čimer se zagotovi:

–       priporočeno število oseb na kraju izvajanja domače tržnice,

–        ustrezna in priporočljiva razdalja med kupcem in prodajalcem,

–        omejitev fizičnega stika med osebami v največji možni meri,

–        uporaba zaščitne opreme; maske, razkužila in rokavice.

Javni poziv za ponudnike

V Zavodu za turizem in razvoj Lendava je aktualen poziv za ponudnike lokalnih prehrambenih izdelkov in izdelkov domače in umetnostne obrti, ki se želijo pridružiti prodaji na Domači tržnici, ki poteka praviloma enkrat mesečno v bližini Turistično-informacijskega centra v Lendavi (pod kostanji).

Javni poziv je dostopen v povezavi.


To soboto ribja čorba za s sabo, sledita dan bograča ter lendavske trgatve

Kljub temu da prireditve Festivala Vinarium letos ne bodo izvedene v predvidenem obsegu, pa bodo obeleženi posamični dnevi. Tako bo že to soboto, 22. avgusta 2020, potekal dan ribje čorbe z možnostjo ribja čorba »to go«. Obiskovalci bodo to specialiteto Panonske nižine lahko okusili od 15. ure, in sicer bo dostopna na lokaciji pod kostanji na Glavni ulici, od koder jo boste ponesli po svoji poti. V večernem času se bo ob 20.30 v Centru Bánffy v okviru Bánffy Nigts odvil koncert etno-beat zasedbe Aurevoir.

Dan bograča

Dan bograča bo 29. avgusta zaznamovan s pozivom vsem občanom in občankam ter lendavskim gostilnam in restavracijam h kuhanju bograča in pošiljanju, objavljanju, deljenju fotografij, saj bodo najboljše fotografije nagrajene. Kuhanje bograča bo potekalo istočasno z domačo tržnico na prizorišču pod kostanji in pri stari blagovnici, kjer bodo obiskovalci od 10. ure do poznega popoldneva bograč »za s sabo« lahko okusili in kupili. Bograč bo tega dne v ponudbi tudi na stolpu Vinarium.

V znamenju 5. obletnice stolpa

Čas med 29. avgustom in 5. septembrom bo v znamenju 5. obletnice stolpa Vinarium, ko bodo na prizorišču stolpa potekale manjše spremljevalne aktivnosti za obiskovalce lendavske turistične atrakcije. Cel teden bo na voljo poleg stalne kulinarične ponudbe tudi bograč, na socialnih omrežjih se pričenja kampanja »Naj trenutek Vinariuma«, v kateri lahko uporabniki sodelujejo s pošiljanjem fotografij, posnetih na stolpu – najboljše in najizvirnejše bodo nagrajene in razstavljene v kupoli stolpa. 5. septembra bo na stolpu potekal krajši zabavni program z glasbo in animacijo.

Likovna kolonija in dan odprtih vrat

Lendavska trgatev, ki je navadno v znamenju povorke s prikazom etnoloških običajev, bo tokrat obeležena 5. septembra z Jesensko mednarodno likovno kolonijo v lendavskem parku Roža in priložnostno izdajo knjižice in razstavo fotografij povork zadnjih 10 let.

Ta dan bo namenjen dnevu odprtih vrat Centra za zaščito in reševanje Lendava, ko si bodo občani in obiskovalci lahko ogledali prostore centra.

Podrobnosti dogodkov so objavljene na www.lendava-lendva.si.


Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Foto nagradni natečaj – naj trenutek na Vinariumu«

Zavod za turizem in razvoj Lendava osebne podatke (ime in priimek) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na e-naslovu: info@vinarium-lendava.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite s poslano fotografijo ki ste jo posneli ob obisku stolpa Vinarium, na naslov: info@ztr.si.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Foto nagradni natečaj – naj trenutek na Vinariumu«

 (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod za turizem in razvoj Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava, ID za DDV SI 72731249 (v nadaljevanju »ZTR« oz. »organizator«).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ZTR, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 20. 8. 2020 od objave na družbenem omrežju Facebook do 27. 8. 2020 do 22:00 ure.

4. Sodelovanje v nagradni igri

S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organiziramo na omrežju Facebook – le ta pa  igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradni igri vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradni igri in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, pošlje svojo sliko, ki jo je posnel ob obisku stolpa Vinarium, na naslov: info@ztr.si. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov  info@vinarium-lendava.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili pošlje svojo sliko, ki jo je posnel ob obisku stolpa Vinarium, na naslov: info@ztr.si, s poslano sliko udeleženec sprejema te splošne pogoje.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku pet (5) delovnih dni po zaključku izbrala (6) nagrajencev. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil nagrade z vsebino: 1. Komplet 6 kozarcev Vinarium, 2. Komplet 6 kozarcev Vinarium, 3. Majica Vinarium, 4. Majica Vinarium, 5. Langaš za dve osebi v kulinarični hiški, 6. Družinska vstopnica za stolp Vinarium.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje 4. 9. 2020, oz. pet delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencem, naj v sporočilo na družbenem omrežju Facebook pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

10. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@vinarium-lendava.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@vinarium-lendava.si.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Vinarium Lendava. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani Vinarium Lendava.

V Lendavi, dne 20. 8. 2020.


Večerja z razgledom in vrhunsko kulinariko

Na turistični atrakciji stolp Vinarium Lendava se je včeraj zvečer odvila Večerja z razgledom, ki je 30 gostom pričarala vrhunsko doživetje kulinarike in lokalnih vin na 344 metrih nadmorske višine ob razgledu na štiri dežele. Goste večerje z razgledom je tako najprej pričakal pozdrav iz kuhinje pred samim vhodom na stolp, nato pa je na razgledni ploščadi sledil štirihodni meni, ki ga je pripravil kuharski šef Leon Pintarič iz Gostilne Rajh. Vsaka miza je ob zaključku triurne večerje prejela tudi fotografijo in darilo Steklarne Rogaška. Danes sledi še ena ponovitev dogodka, ki poteka v organizaciji Zavoda za turizem in razvoj Lendava.


Letos prireditev Festivala Vinarium v predvideni razpršeni obliki ne bo

Prireditve Festivala Vinarium, ki so bile konec avgusta in v začetku septembra načrtovane v razpršeni različici, ne bodo izvedene zaradi aktualnih epidemioloških razmer in omejitve zbiranja oseb. Bodo pa posamični dnevi prireditev 22. in 29. avgusta ter 5. septembra kljub vsemu obeleženi.

Janez Magyar, župan Občine Lendava: »Po temeljitem premisleku in na podlagi posvetovanja z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, občinskim štabom civilne zaščite in po pogovoru z organizatorji prireditev v okviru Festivala Vinarium, smo sprejeli odločitev, da prireditve Ribja čorba, Bogračfest in Lendavska trgatev zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa ne bomo izvedli niti v razpršeni obliki, kot smo to načrtovali, ko so omejitve o zbiranju ljudi dovoljevale še zbiranje večjih skupine. Zdravje naših občank in občanov je največja vrednota in verjamem, da je ta odločitev edina odgovorna, saj kljub dodatnim varnostnim ukrepom ne bi mogli zagotoviti dovolj velike varnosti.«

Festival Vinarium je tudi organizacijsko in finančno zelo zahteven projekt, zato je pri odločitvi bil upoštevan tudi ekonomski vidik. »Prosim, da našo odločitev sprejmete z razumevanjem in želim, da preostali počitniški čas ostanete predvsem zdravi,« še sporoča župan Magyar.

Dan ribje čorbe in bograča ter lendavska trgatev bodo obeleženi

Kljub vsemu bodo posamični dnevi predvidenih prireditev obeleženi v omejenem obsegu. 22. avgusta je načrtovan Dan ribje čorbe z možnostjo ribja čorba »to go«, ko bodo lahko obiskovalci to specialiteto Panonske nižine okusili tako, da jo bodo vzeli s seboj na treh lokacijah: pod kostanji na Glavni ulici, prostoru pred Mestno hišo in dvorišču HKD v Lendavi. V večernem času se bo v centru Bánffy v okviru Bánffy Nigts odvil koncert etno-beat zasedbe Aurevoir.

Dan bograča bo 29. avgusta zaznamovan s pozivom vsem občanom in občankam ter lendavskih gostiln in restavracij h kuhanju bograča ter pošiljanju in objavljanju fotografij, pri čemer bodo najboljše fotografije tudi nagrajene. Kuhanje bograča bo sicer potekalo tudi na prizorišču pod kostanji v sklopu domače tržnice, kjer bodo obiskovalci prav tako lahko okusili in kupili bograč »to go«.

Lendavska trgatev, ki je navadno v znamenju povorke s prikazom etnoloških običajev, bo tokrat 5. septembra na sporedu likovna kolonija in …

Prihodnje leto aktivno vključevanje v vsebine v okviru gastronomske destinacije

Slovenija je nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021 in in če bodo epidemiološke razmere dovoljevale, se bomo prihodnje leto aktivno vključili tudi v občini Lendava in takrat bo priložnost za druženje in tudi pestro ponudbo za vse, ki bodo bivali v našem kraju. Zato župan poziva vse, ki imajo predloge za nove vsebine v okviru gastronomske destinacije, da jih posredujejo Zavodu za turizem in razvoj Lendava na info@ztr.si.


Copyright © ZTR 2020, All Rights Reserved.