T: 01 200 94 22 | E: info@ztr.si

Domača tržnica spet v mestu

Domača tržnica bo na sporedu znova to soboto, 12. junija, od 9.00 naprej pod kostanji v Lendavi. V ponudbi so sezonski pridelki ter izdelki ponudnikov medu, mlečnih izdelkov, suhega peciva, naravne kozmetike. Vabijo tudi okusi domače kulinarike in vinska kapljica v prijetnem vzdušju starega mestnega jedra.

Podprimo lokalno, kupujmo domače!

Naslednji termin domače tržnice:

 • 26. junij 2021

Pomurju evropska sredstva za vseh šest kolesarskih povezav


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v zadnjih dveh mesecih odobrila evropska sredstva za šest projektov izgradnje kolesarskih povezav v Pomurju, ki so vključeni v Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije v koordinaciji Zavoda za turizem in razvoj Lendava in Razvojnega centra Murska Sobota.
S tem se zaključuje skoraj štiri leta trajajoči teritorialni dialog potrjevanja projektov v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije na prednosti naložbi Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, ki sta ga v Pomurju koordinirala Zavod za turizem in razvoj Lendava ter Razvojni center Murska Sobota. Proces priprave Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije se je namreč pričel že leta 2017, Razvojni svet pomurske regije je projekte potrdil leto kasneje, sedaj pa je operacije potrdila še Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kar predstavlja podlago za pričetek izvajanja projektov.
Tako bo v šest potrjenih projektov vključenih devet pomurskih občin, in sicer bodo nove kolesarske steze nastale v občinah Gornja Radgona, Beltinci, Črenšovci, Apače, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava in Velika Polana. Občine so bile v okviru procesa zadolžene za pripravo celotne projektne dokumentacije ter posameznih vlog, v drugi fazi pa jih čaka tudi dejanska izvedba.
Občine bodo v šestih različnih projektih skupaj izgradile skoraj 25 km novih kolesarskih stez v skupni vrednosti skoraj 5 milijonov evrov. Projekti se bodo predvidoma zaključili do leta 2023 in predstavljajo podlago za razvoj celovitega pomurskega kolesarskega omrežja, ki ga bodo občine lahko še dodatno nadgradile tudi v novi finančni perspektivi 2021 – 2027. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti je namreč ena izmed prioritet Evropske unije in bodo zato na voljo še dodatna sredstva za tovrstne projekte.
Naložbe bodo omogočile izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost prebivalcev v regiji in lažjo dostopnost do posameznih območij in storitev. Izboljšali se bodo pogoji za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in e-mobilnosti. Poleg tega se bo povečala tudi varnost kolesarjev v prometu.
Skupaj je bilo do sedaj v Pomurju izdanih dvanajst Odločitev o podpori projektu:
Pet (5) odločitev za projekte poslovnih con,
Ena (1) odločitev za projekt podpornega okolja ter
Šest (6) odločitev za projekte kolesarskih povezav.
V usklajevanju na resornem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo / Ministrstvu za okolje in prostor oz. Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sta še dva regijska projekta poslovnih con in dva regijska projekta nadgradnje vodovoda.


Vključevanje “romskih” projektov v RRP

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Urada za narodnosti smo prejeli dopisa s skoraj identično vsebino, kjer nas omenjeni instituciji obveščata, da se bo financiranje ti. »romskih« projektov v prihodnosti bistveno spremenilo. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (Ur. list RS, št. 189/20), se je MGRT odločilo, da »romskih« projektov ne bo več financiralo v dosedanji obliki.

Bo pa MGRT še naprej podpiralo tiste projekte iz RRP-jev, ki »uresničujejo razvojne prioritete« in ki bodo »problematiko romskih skupnosti« naslavljali širše oz. celoviteje, ne samo v ozkem področju osnovne komunalne infrastrukture«. Zato nas MGRT poziva, da se občine »aktivno vključijo v postopek priprave RRP« in da poskusijo »oblikovati skupne projekte, ki bodo izkazovali širši, ne zgolj lokalni vpliv«.

V želji, da uspemo še dodatno oblikovati »romske« regijske projekte, ki se nanašajo na »mehke« vsebine potreb, predvsem na izobraževanje, vseživljenjsko učenje, kulturno dediščino in umetnost, zaposlovanje in podjetništvo – podaljšujemo časovni interval, v katerem je možno prispevati predloge projektov za vključitev v RRP 2021-2027, in sicer do 7. maja 2021.

Projekte, z vsemi potrebnimi podatki, naj občine oz. druge zainteresirane institucije posredujejo na spletnem obrazcu, ki je dostopen TUKAJ.

Skupaj pripravimo kakovosten Regionalni razvojni program za Pomurje 2021 (RRP 2021-2027). POMURJE 2027. ZDRAVO.


Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Velikonočna nagradna igra – ustvarite pirh«

Zavod za turizem in razvoj Lendava osebne podatke (ime in priimek) zbira z namenom izvedbe nagradne igre. Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na e-naslovu: info@vinarium-lendava.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite z delitvijo objave in komentarjem števila pravilnih odgovorov.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Velikonočna nagradna igra – ustvarite pirh«

 (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod za turizem in razvoj Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava, ID za DDV SI 72731249 (v nadaljevanju »ZTR« oz. »organizator«).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke ZTR, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 31.03. 2020 od objave na družbenem omrežju Facebook do 06. 04 2020 do 22:00 ure.

4. Sodelovanje v nagradni igri

S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo pri Zavodu za turizem in razvoj Lendava vzpostavili nov način sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih organiziramo na omrežju Facebook – le ta pa  igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradni igri vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradni igri in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, pošlje sliko pirha z motivom stolpa Vinarium na info@ztr.si. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov  info@vinarium-lendava.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da pošlje sliko svojega pirha na info@ztr.si. S tem udeleženec sprejema te splošne pogoje.

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

7. Izbor nagrajencev

Vse slike, ki bodo prispele na naslov info@ztr.si bodo objavljene na Facebook strani Vinarium Lendava. Tri (3) slike, ki bodo prejele največ všečkov bodo nagrajene. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo število všečkov pregledala v prostorih organizatorja.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil nagrade z vsebino:

 1. 1x Brezplačen celodnevni najem e-koles za dve osebi v KC Murania
 2. 1x Vinarium darilni kozarec in vino lendavskih vinarjev
 3. 1x Majica Vinarium

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje 07. 4. 2020, oz. pet delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencem, naj v sporočilo na družbenem omrežju Facebook pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

10. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@vinarium-lendava.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@vinarium-lendava.si.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Vinarium Lendava. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani Vinarium Lendava.

V Lendavi, dne 31. 03. 2020.


Razvoj kolesarskega turizma ob nekdanji železni zavesi

Sredi februarja se je zaključil tri in pol leta trajajoči čezmejni projekt IronCurtainCycling, katerega projektna partnerica je bila tudi Občina Lendava. V sodelovanju z madžarsko-slovenskih partnerstvom se je v projektu vzpostavila skupna kolesarska turistična destinacija na območju Zalske in Železne županije, Pomurja in Podravja, s čimer območje postaja še bolj privlačno za kolesarske turiste. 

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Na programskem območju nahajajoče se destinacije (Lenti, Lendava, Monošter …) so se sicer v zadnjih desetletjih razvile, toda slednje razvoja turizma okoliških vasi ni prineslo, čeprav danosti obmejne regije ponujajo dobre možnosti za kolesarski turizem.

Večja prepoznavnost manj znanih točk

Tako dosežki projekta IronCurtainCycling spremljata dve osrednji aktivnosti. Po eni strani so turistične znamenitosti obmejnega območja, ki so bile prej neznane in odmaknjene, s pomočjo razvoja skupnega produkta in storitev postale bolj prepoznavne in konkurenčne, s tem pa se uvrstile med aktivne elemente lokalnega in čezmejnega turizma.

V sklopu razvijanja ponudbe je partnerstvo vzpostavilo skupno turistično ponudbo, mobilno aplikacijo in kolesarski turistični zemljevid ter organiziralo različne tematske prireditve. Lokalni ponudniki in turistični vodniki so se udeležili posebnih usposabljanj in delavnic, ki so prispevale k še tesnejšemu sodelovanju med turističnimi deležniki, s tem pa omogočile kakovostne turistične storitve. Ob tem so na različnih lokacijah slovensko-madžarskega mejnega območja vzpostavljeni kolesarski centri s celovito ponudbo ter sodobna kolesarska počivališča in izposojevalnice, polnilnice e-koles in prenočišča za kolesarje ter Park mejnih kamnov (muzej železne zavese na prostem).

Označena pot ob želeni zavesi EV-13

Drug pomemben dosežek projekta je označitev slovensko-madžarskega odseka mednarodne kolesarske poti EuroVelo13 in s kolesom prevozne območne poti, vzpostavljena pa je tudi nova kolesarska povezava med državama: Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga vas v dolžini 1,93 km. Na splošno je projekt prispeval k razvoju visokokakovostnih storitev in vzpostavitvi obiskovalcem prijazne infrastrukture v obmejni regiji, kar bo ob umirjanju pandemije na obmejno območje predvidoma privabilo številne turiste.

Vzpostavitev novih nočitvenih kapacitet v Čentibi

Občina Lendava je ob podpori Zavoda za turizem in razvoj Lendava v aktivnostih sodelovala s pripravo obsežne marketinške kampanje, mreženja ponudnikov, priprave promocijskega filma in fotografij. Obenem so bili vzpostavljeni: prometna signalizacija za vodenje kolesarjev po poti železne zavese ter kolesarska počivališča v Genterovcih, Lendavi (2) in Dolgi vasi ter počivališča s polnilnico e-koles in možnostjo servisiranja koles pri Kolesarskem centru v Čentibi in na Hotizi. V sklopu projektnih aktivnostih so se v Čentibi prav tako uredile nove nočitvene kampacitete v obliki štirih mobilnih hišk, ki bodo namenjene prenočevanju kolesarskih in drugih turistov.

Dosežki projekta ICC v številkah:

 • Nova kolesarska povezava med državama v dolžini 1,93 km
 • Mreža kolesarskih poti v skupni dolžini 344.3 km
 • Nabavljenih 59 koles in 19 e-koles
 • Kolesarska počivališča v 12 naseljih
 • Vzpostavitev 4 izposojevalnic koles
 • Počivališča s polnilnico e-koles v 6 naseljih
 • Zasnovanih 7 tematskih poti
 • Vrednost projekta: 2.291.422,99 EUR

Projekt je bil sofinanciran  v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Ponudniki domače tržnice

Kljub temu, da domače tržnice pod kostanji v Lendavi še ne bo, pa naše stalne ponudnike predstavljamo v posamičnih sklopih: sveže, sladko, sadno, naravno & ustvarjalno, kulinarično z domače tržnice.  Podpirajte jih tudi vi – kupujte domače!

Annak ellenére, hogy hazai piac Lendván a gesztenyék alatt egyelőre még nem lesz, állandó szolgáltatóinkat különböző kategóriákban mutatjuk be – friss, édes, gyümölcsös, természetes & kreatív, illetve gasztronómia a hazai piacon. Támogassák őket Önök is – vásároljanak hazait!

[Sveže z domače tržnice / Friss a hazai piacról]

EKOLOŠKA KMETIJA RADIKON: sveža eko zelenjava in izdelki / friss, ökotermesztésű zöldségek és termékek

? Glavna ul. 186a, Dolga vas, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Hosszúfalu, Fő utca 186/a

? +386 (0) 40 627 303  |  ✉️ radikon@siol.com | ? www.

SIRARSTVO TINKA: mlečni izdelki – sir, jogurti, kisla smetana, skuta / tejtermékek – sajt, joghurtok, tejföl, túró

? Prosenjakovci 85, 9207 Prosenjakovci / 9207 Pártosfalva, Pártosfalva 85.

? +386 (0)41 486 464  |  ✉️ sirarstvotinka@gmail.com | ?www.sirarstvo-tinka.si

MESNINE SOMI: suhe mesnine, klobase, meso v »tünki« / szárított hústermékek, kolbászok, vindős hús

? Gornji Lakoš, Glavna ulica 62, SI-9220 Lendava / SI-9220 Lendva, Felsőlakos, Fő utca 62.

? +386 (0)31 821 261  |  ✉️ somi.mira@gmail.com | ? www.mesnine-somi.si

——

[Sladko z domače tržnice / Édes a hazai piacról]

MARJAN ČASAR: med – akacijev, cvetlični / akác- és virágméz

? Čentiba, Glavna ulica 121, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Csente, Fő utca 121.

? +386 (0)41 471 088  |  ✉️ casarmarjan@gmail.com | ? www.

MEDIČARSTVO CELEC JOŽICA DAMJAN CELEC S.P.: medenjaki, lectova srca, medene figure / mézeskalács, mézeskalács szív, mézeskalács figurák

? Ratkovci 8, 9207 Prosenjakovci / 9207 Pártosfalva, Ratkovci 8.

? +386 (0)41-319-862  |  ✉️ info@medicarstvo.si | ?www.www.medicarstvo.si

PROIZVODNJA PECIVA FIGARO SONJA KOLOŠA S.P.: mešano kremno pecivo, čajna peciva (mešano, očke, mašinski keksi, pirini keksi, orehovi trikotniki …) / vegyes krémes sütemény, teasütemény (vegyes, linzerek, géppel készült kekszek, tönkölylisztből készült kekszek, diós sütemény…)

? Andrejci 23, 9221 Martjanci

? +386 (0)31 384 764 |  ✉️ figaro@siol.net | ? www.

——

[Sadno z domače tržnice / Gyümölcsös a hazai piacról]

PREDELAVA SADJA IN ZELENJAVE, BOŠTJAN TADINA, S. P.: žganje, sok aronije, marmelada aronija / pálinka, berkenyelé, berkenyelekvár

? Lendavske gorice 4, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Lendvahegy 4.

? +386 (0)40 633 569  |  ✉️ bostjan.tadina@gmail.com |

KMETIJA DERVARIČ: ekološki jabolčni sok, sveža jabolka, marmelade, *borovnice (sezonsko) / ökotermesztésű almalé, friss alma, lekvárok, *áfonya (szezonálisan)

? Žižki 25, 9232 Črenšovci

? +386 (0)31 593 850  |  ✉️ kmetija.dervaric@gmail.com | ? http://dervaric.si/

ETANA D.O.O.: sok aronije / berkenyelé

? Dobrovnik 103, 9223 Dobrovnik / 9223 Dobronak, Dobronak 103.

? +386 (0) 31 486 886  |  ✉️ info@aronije.si | ? http://aronije.si/

ARBOLUS, D.O.O.: sveža jabolka, jabolčni sok in čips / friss alma, almalé és almachips

? Velika Polana 197C, 9225 Velika Polana

? +386 (0) 31 258 463  |  ✉️ info@arbolus.si | ? http://www.fire-bird.si/ https://www.facebook.com/firebird.apple

——

[Naravno & ustvarjalno z domače tržnice / Természetes & kreatív a hazai piacról]

KATARINCA, Katarina Utroša, s.p.: naravna kozmetika – krema za obraz, piling za obraz/telo, balzam za ustnice, deodorant, hidrolat / természetes kozmetikumok – arckrém, arc- és testradír, ajakbalzsam, dezodor, hidrolátum

? Glavna ulica 73, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Fő utca 73.

? +386 (0) 040 242 871  |  ✉️ info@katarinca.si | ? https://katarinca.si/

DRUŠTVO POMELAJ: izdelki iz ličja, spominki, bučna semena, marmelade / csuhéból készített termékek, emléktárgyak, tökmag, lekvárok

? Glavna ulica 35, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Fő utca 35.

? +386 (0)41 474 934  |  ✉️ drustvo.pomelaj1@gmail.com | ?www.facebook.com/drustvopomelaj

USTVARJALNA ISKRICA, SLAVKA NERAD s.p.: keramični izdelki, okraski, izdelki iz blaga / kerámiatermékek, dísztárgyak, ruhaanyagból készített termékek

? Prekmurske Čete 40 9232 Črenšovci

? +386 (0)31 693 577  |  ✉️ slavka.nerad@gmail.com|

? www.facebook.com/ustvarjalnaiskrica

VIDOV BREJG, TATJANA BUZETI, nosilka dop. dej. na kmetiji: čaji, tinkture, hidrolati / teák, tinktúrák, hidrolátumok

? +386 (0) 41 797 508  |  ✉️ mail | ? www.vidovbrejg.eco

—–

[Kulinarično z domače tržnice / Gasztronómia a hazai piacról]

TURISTIČNO IN KULTURNO DRUŠTVO “MOČVIRSKI TULIPAN”: langoš / lángos

?Radmožanci, 9220 Lendava / 9220 Lendva

? +386 (0)40 662 369  |  ✉️ tkd.radmozanci@gmail.com | ?

TURISTIČNO DRUŠTVO HOTIZA: hotiške ribe »to go« / hotizai halak elvitelre *sezonsko-szezonálisan

? Petrova ulica 30, Hotiza, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Hotiza, Petrova ulica 30.

✉️info@hotiza.si| ? www.hotiza.si

VINA MAGDIČ: vino / bor

? Lendavske gorice 240, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Lendvahegy 240.

? 041 712 302, 031 770 187  |  ✉️ vina.magdic@gmail.com  |

? https://www.facebook.com/magdicwinery

VINA KLEIDERMAN: vino / bor

? Kidričeva 16, 9220 Lendava / 9220 Lendva, Kidrič utca 16.

? 031 401 213 (Igor), 040 633 904 (Jože) |  ✉️ ikleiderman@gmail.com

? https://www.facebook.com/Vina-Kleiderman-324604851459423


Ponudimo (tudi) gostom tisto, kar jemo doma

V letošnjem letu Slovenija nosi prestižni naziv Evropska gastronomska regija (EGR), katerega osrednji poudarek je na edinstveni kulinarični kulturi, izobraževanju za bolj zdravo in sonaravno življenje ter spodbujanju inovativnosti v gastronomiji.

Tudi v občini Lendava, ki ima bogato gastronomsko tradicijo, med drugim pa tudi uveljavljene kulinarične prireditve, se pridružujemo aktivnostim Evropske gastronomske regije v letu 2021. Kljub temu, da minulo leto zaradi zdravstvenih razmer ni bilo prijazno do organizatorjev kulinaričnih prireditev, različnih ponudnikov, pa tudi ne do gostiln in restavracij, omenjeni naziv vsekakor nosi možnosti in priložnosti prav za vse.

V naši občini premoremo pestro paleto jedi, ki smo jih morda že pozabili in bi jih lahko znova obudili v novi preobleki; različna društva in organizatorji pripravljajo številne manjše in velike kulinarične dogodke, med katerimi je gotovo najbolj prepoznaven Festival Vinarium; imamo tudi številne ponudnike lokalnih pridelkov in izdelkov. Priložnosti na omenjenih področjih je še veliko, zato bomo v tem letu pomagali pri udejanjanju naslednjih izzivov:

 • Zagotoviti večjo prepoznavnost in kontinuiteto lokalne kulinarike.
 • Privabiti več obiskovalcev tudi na manjše prireditve.
 • Pomagati lokalnim ponudnikom in pridelovalcem.
 • Ponuditi obiskovalcem in turistom, ki obiščejo naš kraj – samo lokacijo stolpa Vinarium letno obišče 90.000 ljudi – tiste jedi, ki jih pripravljamo doma.

Gastronomija je eden ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore k promociji, prepoznavnosti našega kraja in turizma. Tako bomo med drugim z gastronomskim vodnikom, delavnicami za ponudnike, promocijo kulinaričnih dogodkov ter s skupnim nastopom in marketingom zagotovili prepoznavnost in kontinuiteto lokalnih jedi.


SOCIALNO PODJETNIŠTVO POD ENO STREHO

Organiziramo šest dogodkov, ki imajo za namen »pod eno streho« predstaviti socialno podjetništvo. Vabljeni ste vsi, ki se želite podati na pot podjetništva in ki čutite, da je ustvarjati in spreminjati svet mogoče tudi z odgovornostjo do soljudi in narave. Da je to možno, nam bo pokazalo šest primerov najboljše prakse iz cele Slovenije in šest praktičnih predavanj:

A.           16.2.2021 ob 9.00 uri, Socialna podjetja – kaj, kdo, kje in kako?; predavatelj g. Matej Tisaj

Mojca Makovec Haložan, Hudo

B.           17.2.2021 ob 9.00 uri, Smisel ustanavljanja in pravne oblike socialnih podjetij; predavatelj g. Žiga Dobnikar

Mojca Žganec Metelko, Knof

C.           19.2.2021 ob 9.00 uri, Umestitev socialnega podjetništva v regiji in širše; predavatelj g. Žiga Dobnikar

Teja Lovrec, Kooperative Dame

D.           22.2.2021 ob 9.00 uri, Tool kit – Priročnik za socialno podjetništvo; predavatelj g. Kristjan Šadl      

     Katja Beck Kos, Rajzefiber

E.           24.2.2021 ob 9.00 uri, Vodenje in financiranje socialnega podjetja; predavatelj ga. Jerica Lorenci

Marinka Vovk, Tehnološki center za aplikativno ekologijo

F.            26.2.2021 ob 9.00 uri, Vloga socialnega podjetja v okolju; predavatelj g. Štefan Simončič

Natalija Švab, Kmetija Švab

Vse delavnice bodo izvedene kot webinarji in sicer preko spletne aplikacije Zoom. Predlagamo, da se povežete nekoliko prej, da lahko preverite delovanje zvoka in video povezave.

Za udeležbo na posamezni delavnici sledite povezavi: https://us02web.zoom.us/j/2668573002, meeting ID: 266 857 3002. Povezavo in ostale aktualne informacije najdete tudi na Facebook straneh

https://www.facebook.com/zavodzaturizeminrazvoj in https://www.facebook.com/razvojnaagencija.sinergija .

Vabljeni, da sodelujete z vprašanji ali komentarji bodisi preko pogovornega okna, ali se, če boste imeli vprašanje, preprosto priklopite (zvok in/ali kamero).

Vljudno vabljeni!

Pojasnilo glede varstva osebnih podatkov:

Če boste tekom webinarja razkrili kakšne svoje osebne podatke (npr. z vašo podobo preko spletne kamere, z vpisom osebnih podatkov v pogovornem oknu, itd.) upoštevajte, da bodo ti podatki vidni tudi ostalim udeležencem in bodo javno objavljeni. Če tega ne želite, poskrbite, da do takšnega razkritja ne pride (npr. ne vključite videokamere, uporabite ime organizacije in ne vaše osebno ime). Če boste kljub temu v webinarju razkrili svoje osebne podatke, bomo šteli, da z njihovo javno objavo na spletu soglašate. Podatke o organizacijah, ki se bodo udeležile webinarja, bomo v okviru poročila posredovali sofinancerju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«


Pravila in pogoji: nagradna igra Visit Pomurje

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Zavod za turizem in razvoj Lendava (v nadaljevanju »organizator«).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija Pomurja kot turistične destinacije. promocija blagovne znamke Visit Pomurje in promocija turističnih točk ter ponudnikov, ki prispevajo nagrade.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 (do polnoči).

4. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@ztr.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da:

– Deli nagradno igro s prijatelji

– V komentar pod sliko označi prijatelja/ico, s katerim bi raziskoval/a Pomurje

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Večkratno sodelovanje se bo upoštevalo samo kot enkratno.

7. Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku dveh (2) delovnih dni po zaključku izbrala (1) nagrajenca. Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu ZTR Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 9220 Lendava.

8. Nagrade
Organizator bo v nagradni igri podelil naslednje nagrade:

 • 2 x vstopnica stolp Vinarium Lendava, vstopnica lendavski grad in najem koles KC Murania
 • 1 x nočitev v družinski sobi v TNC Peterloug, Šalovci
 • 1 x orhideja+pripomočki za nego orhidej+letna karta za parking Bukovniško jezero
 • 1 x knjiga T. Jevsnika o orhidejah+letna karta za parking Bukovniško jezero
 • 1 x skupna družinska vstopnica za Vulkanijo in Grad
 • 1 x vstopnica za ogled gradu Negova, vstopnica za ogled muzeja Špital in celodnevni najem kolesa Recikel
 • 2 x celodnevni najem koles v Ljutomeru + brisača
 • 4 x paketi ponudnikov Turistične zadruge Prlekija
 • 1 x nočitev z zajtrkom za 2 osebi – Apartmaji Silva Cezanjevci
 • 2 x voden obisk mlina  in vožnja z brodom za 2 osebi ter voden obisk muzeja v gradu Beltinci (lekarništvo in zdravstvo)
 • 1 x nočitev v dvorcu Rakičan
 • 2 x vstopnici vodenega ogleda selanske Rotunde in knjiga Tradicionalna prekmurska kuharica
 • 2 x celodnevni najem koles (TIC Moravske Toplice), nahrbtnik in brisača
 • 3 x pravljična slikanica Goldina+kuharski recepti
 • 2 x degustacija v Hranilnici prekmurskih dobrot in najem koles za dve osebi
 • 2 x vstopnica za Expano

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Vse nagrade v obliki bonov oz. vstopnic so unovčljive do 31. 12. 2021.

9. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje tri delovne dni po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družbenem omrežju Facebook pod objavo nagradne igre s pozivom nagrajencem, naj v sporočilo pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega uporabniškega imena na Facebooku.

10. Obdavčitev nagrad
Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov
Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@ztr.si.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@ztr.si.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Lendavi.

15. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Visit Pomurje. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na facebook strani Visit Pomurje.

V Lendavi, dne 21. 12.  2020.


Javni poziv za ponudnike nastanitev v meščanskih stanovanjih

V Zavodu za turizem in razvoj Lendava objavljamo poziv za lastnike staromeščanskih stanovanj, ki se nahajajo v starem centru mesta Lendava, da se pridružijo razpršenenim nastanitvenim kapacitetam po vzoru Hotela Vinarium.

Predmet poziva je zbiranje ponudnikov – lastnikov in upravljalcev nepremičnin, ki lahko za določeno obdobje oddatjo svoj prostor turistom, s čimer si povrnejo stroške oziroma dodatno zaslužijo ter obenem prispevajo k novi turistični ponudbi. Turistična ponudba temelji na vzoru »Turizma v zidanicah«, pri nas znanega kot razpršeni hotel Vinarium.

Več o merilih in pogojih najdete v prilogi, za dodatna vprašanja, informacije oz. izkaz interesa nas lahko kontaktirate na telefonsko številko 051 213 732 oz. preko elektronske pošte luka@ztr.si


Copyright © ZTR 2021, All Rights Reserved.